Turneringsreglement

Reglement – OB70 – Turneringen

Vedrørende Dommerne:

Det nummer som står bag ved de enkelte kampe i turneringsplanen angiver hvilken dommer der er tilsagt / påsat til jeres kamp.
Det nummer der står foran de enkelte opgør er kamp nr.
I  turneringsplanen kan i finde navnet og tlf. nr. på lige den dommer der er påsat jeres kamp.
Omkostningsgodtgørelsen – kørselsgodtgørelse statens takst, deles som vanligt mellem kampens to berørte hold.
Der skal ikke betales nogen kampafgifter på dommerens afregnings kvittering. I bedes meddele hvis dommeren der er påsat,
ikke møder op til kampen på tlf 66 16 38 44 – 5095 08 47.
Turneringsreglerne omkring aflysning eller udeblivelse fra en kamp, skal OB70 turneringsudvalget anmode om, at man nøje følger.
Såfremt der på et eller andet tidspunkt skal aflyses eller dato ændres ved en kamp,  skal dette altid meddeles til OB70 kampfordeleren
på tlf. 66 16 38 44 – 50 95 08 47 eller mail: ole.ras@mail.dk Han er den eneste der ved hvilken dommer der dømmer jeres kamp.
Ændring kan være på grund af et afbud fra den programsatte dommer. Et afbud som også nogen gange kan forekomme på selve kampdagen.
Hvis en kamp aflyses / ændres efter kl. 12:00 middag på selve kampdagen, er det klubbernes egen opgave selv at foretage et opkald til dommeren ang. afvikling, så det undgås dommeren måtte køre forgæves.
Er dommeren påbegyndt sin rejse, betales der ham fuld omkostningsgodtgørelse samt kørselsgodtgørelsen, excl. gebyr på 25:00 kr.
Det vil sige at den udeblivende / aflysende klub eller holdet skal afregne med dommeren.

Udtrækning af hold:

Ved udtrækning af hold fra OB 70 turneringen, påhviler det holdet der trækker sig, at meddele det til resultatformidleren tlf. 30 36 56 80 samt til dommerfordeleren på tlf. 66 16 38 44 – 50 95 08 47 holdet skal også informere  de hold i kredsen man skulle spille imod, at man ikke er i stand til at deltage mere i år.
Såfremt ovenstående ikke er opfyldt vil eventuelle udgifter til dommeren blive fremsendt til den navngivne kontaktperson i turneringsplanen for det udtrukne hold.
Ved udtrækning af et hold betales et gebyr på Kr. 400,-

Udebliver eller aflyser:

Hvis et hold udebliver el. aflyser en kamp i forårsturneringen, så fortabes retten til hjemmebane
i den omvendte kamp i turneringens efterår.Det anbefales at få afviklet en aflyst kamp
senere i turneringen,så det undgås der falder en bøde.
Alle meddelser – ændringer – aflysninger skal altid informeres på dommertelefonen 66 16 38 44 – 50 95 08 47.
Turneringsledelsen i OB70 kan i gentagne tilfælde af aflysninger / udeblivelser fra et hold tildele
klubben / holdet et afgift på Kr. 200,kr. Tre eller flere kampe betragtes som gentagne.
En kamp betragtes dog ikke som værende aflyst , når der eksempelvis  frarådes om al unødvendig udkørsel –  storm etc. eller
hvis kampens dommer udebliver, således at kampen derfor ikke kan gennemføres.

Protester:

En protest vedr. en kamp eller en spiller etc. skal indsendes til turneringsledelsen, senest 72
timer / 3 dage efter kampen og ledsaget sammen med et protestgebyr på Kr. 300 kr.
Protester  behandles og afgøres af OB70 Turneringsudvalg.  Denne afgørelse kan ikke ankes.
Turneringsudvalget kan tage en sag op, hvor der kan være tvivl om at reglementet eller vedtægterne
ikke er overholdt. Den trykte – Grønne Turneringsplan – er altid bestemmende for tvist afgørelser.
Tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkningen  af OB70 reglementet eller vedtægterne, afgøres kun
af OB70 turneringsudvalget samt at vores igangværende turnering afvikles på en fair og sportslig
korrekt måde.

Turneringen:

Turneringsudvalget træffer sammenslutningens turneringsstruktur efter de regler der har
været anvendt siden OB70 blev stiftet i 1970 og hvor det er geografien i kredsene og
ikke styrkeforholdet der er udgangs punktet for kredsenes sammensætning.
Det valgte forretningsudvalg forbeholder sig retten til at afvise klub ønsker vedrørende anden kredsstruktur,
hvis dette afviger markant fra tidligere sæsoner.
Hvis en klub eller et hold overtræder god opførsel eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning til
klage har forretningsudvalget mulighed for at udelukke klubben / holdet når mindst tre af
medlemmerne i forretningsudvalget stemmer for udelukkelsen.
Klubberne er pligtig til at overholde den fastlagte OB70 omkostningsgodtgørelse samt
kørselsgodtgørelsens takster, efter den gældende takst fra skat.dk til kampens dommer.
PS:
Som noget nyt fra sæson 2018. Hvis et 11 mands hold på spille dagen ikke kan mønstre
et hold på 11 mand vil det være lovligt – muligt at stille med et 9 mands hold.
Modstander holdet / klubben skal dog informeres, senest 2 timer før kampen skal startes.
I skal som hold/klub ikke afregne nogen former for kampafgift eller gebyrer hvis dommer
kvitteringen er påført dette. Bed dommeren fjerne denne udgift ellers ret henvendelse til
OB70 på tlf. 66 16 38 44

Kampens Dommer: 

Turneringsplanen er som altid påført dit dommernummer ud for de kampe du bedes dømme i sæsonen 2018.
Du bør derfor nøje gennemse dit program så klubberne ikke står og mangler dig som leder af kampen.
Afbud modtages gerne i god tid.

Omkostningsgodtgørelsen i sæson 2018 er 204 kr. pr. kamp.

Kørselsgodtgørelsen i sæson 2018 er 3,54 kr. pr. kilometer.

Beløbene deles mellem de to berørte klubber, og der afregnes kun dette efter kampen.

FFKs genindførte kampafgift må ikke opkræves hos nogen hold efter dømt OB70 kamp.

Udvisninger kan indberettes på www.ob70.dk eller indsendes på et udvisningsskema

Hilsen Kampfordeleren, tlf 66 16 38 44 – 50 95 08 47   ole.ras@mail.dk