Turneringsreglement

Turneringsreglement
Gældende for medlems klubberne i OB70.

Vedr. OB70 Dommerne

Det nummer som står bag ved de enkelte kampe i turneringsplanen angiver hvilken dommer der er tilsagt / påsat på jeres kamp.

Det nummer der står foran de enkelte opgør, er kampens nummer.

I kan bagerst i turneringsplanen finde navnet og tlf. nr. på den dommer der skal dømme lige jeres kamp.

I bedes meddele hvis dommeren der er programsat ikke møder op til kampen på tlf. 66 16 38 44.
Turneringsreglerne omkring aflysning eller udeblivelse fra kampene skal anmodes at man nøje følger.

Såfremt der på et eller andet tidspunkt skal aflyses eller dato ændres ved en kamp,  skal dette altid meddeles til OB70 kampfordeleren
på tlf. 66 16 38 44 eller mail: ole.ras@mail.dk Han er den eneste der ved hvilken dommer der dømmer jeres kamp.
Ændring vil være på grund af et afbud fra den programsatte dommer, et afbud som også nogen gange kan forekomme på selve kampdagen.

Hvis en kamp aflyses / ændres efter kl. 12:00 middag på selve kampdagen, er det klubbernes egen opgave selv at foretage et opkald til dommeren ang. afvikling, så det undgås dommeren at køre forgæves.

Er dommeren påbegyndt sin rejse, betales der ham fuldt honorar samt kørselsgodtgørelsen, excl. gebyr på 25:00 kr.

Det vil sige at den udeblivende / aflysende klub eller hold afregner med dommeren.
Dommeromkostningsgodtgørelse og transportgodtgørelsen / statens takst deles som altid, mellem kampens to berørte hold.

Udtrækning af hold

Nedennævnte er vedtaget på Generalforsamling den 1. december 1995.

Ved udtrækning af hold fra OB 70 turneringen, påhviler det holdet der trækker sig, at meddele det til resultatformidleren tlf. 30365680 samt til dommerfordeleren på tlf. 66 16 38 44 Holdet skal ligeledes informere alle de hold i kredsen man skulle spille imod, at man ikke er i stand til at deltage mere i år.

Såfremt ovenstående ikke er opfyldt vil eventuelle udgifter til dommerne, blive fremsendt til den navngivne kontaktperson i turneringsplanen for det udtrukne hold.

Ved udtrækning af et hold betales et gebyr på Kr. 400,-

Udebliver eller aflyser

Hvis et hold udebliver el. aflyser en kamp i forårsturneringen, så fortabes retten til hjemmebane
i den omvendte kamp i turneringens anden halvdel / efteråret.Det anbefales at få afviklet en aflyst kamp
senere i turneringen,så det undgås der falder en bøde.
Alle meddelser – ændringer – aflysninger skal altid informeres på dommertelefonen 66 16 38 44
Turneringsledelsen i OB70 kan i gentagne tilfælde af aflysninger / udeblivelser fra et hold tildele
klubben / holdet et afgift på Kr. 200,kr. Tre eller flere kampe betragtes som gentagne.
En kamp betragtes dog ikke som aflyst på grund af udeblivelse hvis der
eksempelvis fra myndighederne frarådes om al unødvendig udkørsel – vejrlig som storm etc. eller
hvis kampens dommer udebliver, således at kampen derfor ikke kan gennemføres.

Protester

En protest vedr. en kamp / spiller etc. skal indsendes til turneringsledelsen, senest 48
timer / 2 dage efter kampen, ledsaget sammen med et protestgebyr på Kr. 300 kr.
En protest behandles af og afgøres af OB70 turneringsudvalget, og denne afgørelse kan ikke ankes.

Turneringsudvalget kan tage en sag op, hvor der kan være tvivl om at reglementet eller vedtægterne
ikke er overholdt. Den trykte – grønne turneringsplan – er altid bestemmende for tvist afgørelser.

Tvivlsspørgsmål vedrørende – fortolkningen – af OB70 reglementet eller vedtægterne, afgøres kun
af OB70 turneringsudvalget samt at vores i gang værende turnering afvikles på en fair og sportslig
korrekt måde.

Turneringsudvalget i OB70.

Information fra kampfordeleren  

Til Dommerne:
Turneringsplanen er som altid påført dit dommernummer ud for de kampe du bedes dømme i sæsonen 2017.
Du bør derfor nøje gennemse dit program så klubberne ikke står og mangler dig som leder af kampen.
derfor send afbud hvis der skulle være en kamp du er forhindret i at dømme og som altid, meddeles det
undertegnede, gerne i god tid.

Omkostningsgodtgørelsen i sæson 2017 er 200 kr. pr. kamp.

Kørselsgodtgørelsen i sæson 2017 er 3,53 kr. pr. kilometer.

Beløbene skal altid deles mellem de to berørte klubber, og der afregnes efter kampen.
Ingen opkrævning af nogen KAMPAFGIFTER efter kampen.

Udvisning – direkte rødt kort – kan indberettes elektronisk på net-adressen www.ob70.dk

Ole Rasmussen, kampfordeler, tlf 66 16 38 44, ole.ras@mail.dk